Skip to main content
Please wait...
belasting na aanschaf

Belasting na aanschaf

Welke belasting betaal ik na aanschaf?

Als u een recreatiewoning heeft gekocht, krijgt u met een aantal fiscale zaken te maken, dit nog los van de BTW. Welke zijn deze zaken dan precies?

Onroerende zaakbelasting

Eigenaren van een recreatiewoning inclusief grond betalen jaarlijks onroerende zaakbelasting. De hoogte van de aanslag wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning en de tarieven van de gemeente. Die tarieven zijn in 2007 losgelaten en gemeenten kunnen zelf hun tarieven bepalen. Kijk voor informatie op de site van de gemeente waar uw recreatiewoning staat.

Forensenbelasting

Gemeenten kunnen forensenbelasting opleggen aan eigenaren van een tweede huis. Criterium voor de belasting is dat de eigenaar gedurende een belastingjaar meer dan negentig maal heeft overnacht in de gemeente. In de praktijk hanteren lang niet alle gemeenten forensenbelasting. Vaak kan op een eenvoudige manier bezwaar worden gemaakt tegen deze belasting door middel van de model-bezwaarschriften die op internet te vinden zijn.

Toeristenbelasting

Toeristenbelasting moet worden betaald aan de gemeente en is bedoeld om het gebruik van de voorzieningen door gasten in de gemeente te compenseren. Informatie over de tarieven is bij de gemeente te vinden. Wie zijn tweede huis verhuurt kan op zijn beurt toeristenbelasting doorbelasten aan de gasten. Als u het verhuurt via een organisatie zorgt deze voor de belasting.

Overige gemeentelijke lasten

Naast bovenstaande heffingen betaalt de huiseigenaar ook waterschapslasten en afvalstoffenheffing (huisvuil) aan de gemeente. Ook hier verschilt het tarief per gemeente. Kijk op de gemeente-site voor de actuele tarieven.