Skip to main content
Please wait...
Vraag naar rendement

Vraag naar rendement

Recreatiewoningen voor rendement zijn hot. Een geheel nieuwe groep kopers betreedt "en masse" de markt. De groep, die in welke vorm dan ook op zoek is naar een hoger rendement dan de bekende bestaande mogelijkheden bieden (banksparen, obligaties, aandelen). 

Deze groep koopt een recreatiewoning voor uitsluitend verhuur (minimaal 140 dagen per jaar ter beschikking) of een combinatie van verhuur en zelf genieten. De "jacht" op een hoger rendement is geopend de "prooien" dienen zich massaal aan.

U leest:

"Rendementen van 7 %" "Rendement na aftrek BTW"

"Verhuuropbrengsten van x euro" "Prognose rendement"

"Bruto opbrengsten x euro" "Ondergrens rendement"

"Variabel rendement" 

 

Het is moeilijk te doorgronden wat nu daadwerkelijk het rendement op uw geïnvesteerd vermogen is. Recravas bekijkt het heel simpel:

De verhuuropbrengsten minus alle kosten welke het park en of verhuurorganisatie rekent is x euro. Dit bedrag gedeeld op uw totale investering (ex BTW) is het netto rendement.

Voorbeeld

U koopt een recreatiewoning ex BTW van 150.000 euro incl. bijkomende kosten. De verhuuropbrengsten zijn 20.000 euro. Hiervan gaan af alle kosten van het park (kijk hier nauwkeurig naar, er staan veel kleine letters in overeenkomsten), stel totaal is dit 5000 euro.

Daarnaast betaalt u de provisie voor het verhuren van de woning, stel 20 % is 4000 euro. (let op sommige vragen tot 35 %!). Blijft over 11.000 euro. Hiervan gaat vaak nog af de kosten van verzekering en gemeentelijke belastingen (vraag dit na). Wanneer u totaal 10.000 euro overhoudt, is uw rendement op uw investering van 150.000 euro dus 6,6 % netto op uw investering.

Let op : dit is box 3 inkomen, dus vrij van inkomstenbelasting, maar het (on)roerende gedeelte van uw investering valt onder vermogens rendement heffing. Bij aankoop kunt u door de juiste uitsplitsing op de factuur aanmerkelijke bedragen sparen!

Variabel of gegarandeerd rendement

De verwarring ontstaat als er bijv. sprake is van een prognose, ook wel variabel rendement. De verkoper maakt dan na aftrek van alle vaste kosten (in dit voorbeeld 5000 euro) maandelijks naar u het daadwerkelijke rendement over (dus geen vast bedrag ook wel genoemd "gegarandeerd rendement") minus de provisie (in dit geval 20 %).

Omdat de huuropbrengsten per maand aanmerkelijk verschillen (het effect van het zogenaamde voor- , hoofd- en naseizoen), schommelen uw ontvangsten flink per maand en kunnen mee of tegenvallen. Een gegarandeerd rendement geeft dus zekerheid over uw inkomsten. Als u het goed uit onderhandelt en de juiste zaken benoemt, geeft dit ook zekerheid over uw kosten. Een nadeel is dat u natuurlijk voor zekerheid betaalt, en u nooit profiteert van de stijgende vraag naar overnachtingen, immers met u is een vast bedrag afgesproken.

Sommige parken / organisaties werken recentelijk met een zogenaamde "ondergrens rendement" of "minimaal gegarandeerd rendement". De afgesproken kosten zijn voor het park, daarnaast wordt er per maand er een gegarandeerd bedrag uitbetaald (in percentage ergens tussen de 3 en 4 %). Aan het einde van het jaar wordt gekeken wat de daadwerkelijke opbrengsten zijn geweest. Verrekend met het bedrag dat u al heeft ontvangen gaan deze na aftrek van een provisie alsnog naar u. Het beste van twee werelden mits alles juist en volstrekt duidelijk op papier staat. 

Note

Let op dat uw geen rendement krijgt voorgerekend met een bedrag incl BTW. Teruggave van BTW (zie hiervoor ons blog over BTW) is een prettige bijkomstigheid, maar is geen rendement op uw vermogen, hoe mooi enkele aanbieders dit ook stellen. Recravas heeft op dit gebied veel expertise opgebouwd, kent de markt en reputaties met elke vorm van rendement en het vastleggen daarvan. Vraag u ons gerust naar onze ervaringen en uw mogelijkheden.