Skip to main content
Please wait...

Disclaimer

Disclaimer

De website van Salesz nl is eigendom van Salesz. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Doordat veel content van derden komt kan niet worden ingestaan voor de juistheid of beschikbaarheid. Wijzigingen aan de site en plaatsingen kunnen te allen tijde worden aangebracht.

Salesz is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Samenwerkingen met partners en/of doorverwijzingen naar websites daarvan vallen niet onder de verantwoording van Salesz. Ondanks dat Salesz hoge eisen stelt aan samenwerkingen met derden en de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, de producten/diensten en de uitvoer ervan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Salesz worden onderhouden wordt afgewezen. Daarnaast sluit Salesz elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met onze website.